Algemene voorwaarden Voetbalschool ‘The Future Masters’

Bij inschrijving voor één van onze activiteiten gaat u automatisch akkoord met hieronder gestelde voorwaarden.

 

Betalingsvoorwaarden

Bij inschrijving voor één van onze activiteiten verwachten wij dat u deze inschrijving kracht bij zal zetten door het verschuldigde inschrijfgeld binnen 14 dagen na bevestiging van inschrijving te voldoen per overschrijving. Deelname aan één van onze activiteiten is alleen mogelijk als de betaling volledig ontvangen is.

Instroom is in overleg mogelijk. De hoogte van het lesgeld wordt bepaald door de hoeveelheid activiteiten die de speler nog tegoed heeft.

Bij een te gering aantal inschrijvingen kan Voetbalschool The Future Masters besluiten de betreffende activiteit uit te stellen of te annuleren, bij annulering volgt restitutie van het inschrijfgeld binnen 14 dagen.

 

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren tot 21 dagen vóór de activiteit is kosteloos, mits er nog geen kosten zijn gemaakt aan tenues of andere attributen die alleen zijn te gebruiken door de desbetreffende deelnemer zoals een tenue voorzien van naam. Is dit wel het geval dan zullen de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht kunnen worden.

Annuleren binnen 14 dagen voor de (eerste) activiteit betekent dat wij géén teruggaaf van het inschrijfgeld kunnen verlenen. Teruggave van een deel van het lesgeld is alleen mogelijk bij gebleken overmacht. In geval van een ernstige blessure is het mogelijk om tot 7 dagen alvorens het plaatsvinden van de (eerste) activiteit het volledige inschrijfgeld terug te krijgen. U dient dan wel een doktersverklaring te overleggen. Andere dan hierboven beschreven gevallen zullen individueel worden bekeken.

Annuleren kan door middel van een e-mail te sturen naar: Info@thefuturemasters.nl Een annulering is pas definitief nadat wij deze bevestigd hebben. Ontvangt u geen bevestiging binnen enkele dagen, neem dan contact met ons op. De verantwoordelijkheid voor een correcte annulering ligt bij u als klant.

 

Aansprakelijkheid en klachten

Het deelnemen aan activiteiten van Voetbalschool The Future Masters is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Voetbalschool The Future Masters en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer. De deelnemer zal Voetbalschool The Future Masters vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake. Voetbalschool The Future Masters en de eigenaar of beheerder van de accommodatie waar wij te gast zijn kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling of letsel.

 

Gedragsregels

Deelnemers dienen zich voor, tijdens en na de training correct te gedragen. Bij het niet naleven kan schorsing of verwijdering volgen. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.

 

Verzuim en afgelasting

Een verzuimde training kan niet worden ingehaald. Bij schorsing of verwijdering als gevolg van het genoemde onder ‘Aansprakelijkheid’ vindt er geen restitutie van inschrijfgeld plaats. Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de training wordt afgelast. Communicatie hierover verloopt via de website www.thefuturemasters.nl of per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres. Eventuele afgelaste activiteiten worden ingehaald. Voetbalschool The Future Masters is vrij in de bepaling wanneer deze activiteiten worden ingehaald, uiteraard worden de deelnemers hierover ingelicht. In het geval dat een deelnemer niet aanwezig kan zijn op het moment dat de activiteit wordt ingehaald heeft hij/zij geen recht op restitutie.

 

Kleding

Spelers worden verplicht om de door Voetbalschool The Future Masters voorgeschreven kleding te dragen. Deze wordt verstrekt door Voetbalschool The Future Masters. Kleding welke wordt voorzien van extra bedrukking zoals een naam op het shirt kan niet geruild of geretourneerd worden.

 

Foto’s en filmmateriaal

Alle audio en/of visuele opnames door Voetbalschool The Future Masters ten tijde van diens activiteiten gemaakt zijn automatisch eigendom van Voetbalschool The Future Masters. Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men Voetbalschool The Future Masters het recht beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden van Voetbalschool The Future Masters.

 

Contactgegevens

U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens, zodat wij u kunnen contacteren. Denk hierbij aan wijzigingen van e-mailadressen of telefoonnummers.

Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men Voetbalschool The Future Masters het recht om het opgegeven e-mailadres te bewaren in het klantenbestand. Voetbalschool The Future Masters bewaard en gebruikt het opgegeven e-mailadres voor eventuele marketing doeleinden als nieuwsbrieven, advertenties of andere promotieactiviteiten.