Dream / Believe / Achieve

Missie

Dat de motorische vaardigheid van kinderen in het algemeen achteruit gaat, is op zich geen nieuws. We weten door de wetenschap dat de motorische vaardigheid de afgelopen twintig jaar aan het instorten is. Kinderen spelen minder buiten, zitten meer achter een schermpje en bewegen een stuk minder dan vroeger. Er moet meer aandacht komen voor de motorische ontwikkeling van kinderen.

Als docent en vakleerkracht bewegingsonderwijs in het basisonderwijs, volg ik de ontwikkelingen op het gebied van (motorisch) leren nauwlettend. De afgelopen jaren heb ik veel ervaringen opgedaan als voetballer, trainer/coach en hoofd opleiding in het (jeugd)voetbal. Na mijn periodes bij Sparta’25, Helmond Sport en PSV zie ik mijn kans schoon om mijn visie op opleiden in de praktijk te gaan brengen.

De vraag naar specialisten op het gebied van bewegen bij kinderen groeit. In de huidige digitale samenleving is bewegen bij kinderen geen vanzelfsprekendheid meer. Kwalitatief goede en uitdagende beweegactiviteiten zijn erg belangrijk. Het is namelijk heel goed voor hun ontwikkeling, zowel fysiek, mentaal als sociaal.

Mijn doel is om kinderen beter te laten bewegen en voetballen doormiddel van dynamische en doelgerichte trainingen. Hierbij staat de leerbehoefte en de wil om te leren van onze leden centraal.


Eat / Sleep / Play

Visie

Persoonlijke aandacht
Onze trainers hebben een voorbeeldfunctie; zijn enthousiast en betrokken. In een veilige leeromgeving werken we aan vertrouwen en leren we kinderen een open mindset aan. In gesprekken wordt er aandacht besteed aan samen gekozen doelen en bespreken we de ontwikkeling met de kinderen en/of ouders.

Kwaliteit
Met het oog op de toekomst zijn we continue in beweging en bezig om de voetbalschool te ontwikkelen. We willen de beste trainers en die moeten kunnen werken met goed materiaal. We werken ontwikkelingsgericht en focussen op het proces, de inspanning en groei.

Plezier
The Future Masters biedt kinderen de mogelijkheid deel te nemen aan beweegactiviteiten die ook gericht zijn op een betere techniek en brede motorische vaardigheid. Veelzijdig bewegen is belangrijk voor de fitheid, vitaliteit en gezondheid en is de basis voor een leven lang plezier in bewegen.

Uitdaging
Onze trainingen bestaan uit dynamische en uitdagende vormen met een hoge intensiteit. We oefenen met wisselende weerstanden (gedifferentieerd leren) en bieden de oefenstof zowel impliciet (stiekem leren) als expliciet (uitleggen) aan. We zijn een aanhanger van de chaos theorie. Op die manier groeien kinderen niet alleen op technisch of fysiek vlak, maar zeer zeker ook mentaal en sociaal.

Algemene voorwaarden